Hva er et SMS lån?

For noen år tilbake var det mulig å få små forbrukslån på noen få tusenlapper bare ved å søke gjennom en SMS. Man sendte en kode til finansselskapets oppgitte telefonnummer og fikk bekreftelse umiddelbart om lånet ble innvilget. Lånet ble tilknyttet et kortnummer (bankkort) og overført umiddelbart. I enkelte tilfeller hadde låntakeren pengene disponible så å si med en gang.

Alt for lett å låne

Å ta opp et SMS-lån var med andre ord svært enkelt. Finansieringsselskapene brukte allerede da en automatisert kredittvurdering, og folk lånte til og med mens de var ute på byen, gjerne med spanderbuksene på. I og med at det også var flere tilbydere av disse raske forbrukslånene, kunne folk med noe dårlig økonomisk disiplin ta opp flere lån på en og samme kveld. SMS-lånene ble på et tidspunkt ansett som et ganske betydelig problem, da mange satte seg i gjeld i løpet av kort tid.

Svinedyre renter

Å låne penger er i og for seg ikke et problem så lenge kostnadene for lånet er noenlunde edruelig. Men, mens et normalt forbrukslån ofte har en gjennomsnittlig rente på omtrent 12-13%, kunne rentene på SMS-lån ligge på flere tusen prosent. Renter oppgis pro anno (per år), og omregnet ble da for eksempel rentene på SMS-lån fra Folkia på over ni tusen prosent. Med det sagt så var løpetiden på et SMS-lån kun 30 dager, og de reelle kostnadene i kroner og ører på omtrent 700 kroner. Prosentvis så det altså helt vilt ut, mens summen var langt mer overkommelig. Det skal sies at man neppe ville kunne drevet bank om inntektene på et SMS-lån var basert på normale renter for forbrukslån. Hadde SMS-lånet kostet 13%, ville banken tjent rundt 50 kroner på å låne ut de 5 000 kronene.

Forbrukerrådet krevde endringer

Som en følge av økningen i antallet SMS-lån og dertil tilhørende gjeldsproblemer blant spesielt unge, krevde Forbrukerrådet endringer i praksisen. Ombudet reagerte blant annet på at lånene ble markedsført svært aggressivt, samt at låntakeren ikke mottok nok informasjon om avtalevilkårene. De finansieringsselskapene som tilbød SMS-lån var ikke helt enige i dette, men endret likevel praksis for noen år tilbake. Tar du oppet forbrukslån fra nevnte Folkia i dag, følges de samme prosedyrene som om du låner i hvilken som helst annen bank.

SMS til forveksling

Mange banker gir svar på søknad om et vanlig forbrukslån gjennom SMS, i tillegg til at de sender epost med låneavtale. Dette er ikke det samme som de omtalte SMS-lånene ovenfor, og kun en måte å forenkle kommunikasjonen på. Det typiske er at SMS-en inneholder en beskjed om lånet er innvilget eller ikke, samt en påminnelse om at du har mottatt epost med låneavtale dersom du vil akseptere tilbudet. Alle søkere mottar utfyllende informasjon om lånets avtalevilkår, og låneavtalen må signeres skriftlig eller elektronisk med BankID.

Markedsføres fortsatt?

Enkelte finansieringsselskap har fortsatt ordene SMS-lån på sine nettsider og i enkelte annonser, men dette betyr ikke at du kan søke og akseptere per telefon. Selskapene det er snakk om bruker betegnelsen i forbindelse med opplysninger om hvordan de svarer på søknaden. I tillegg kan det nok tenkes at enkelte vet at det fortsatt søkes på dette begrepet, og dermed bruker SMS-lån for å gjøre seg synlige overfor de som er på jakt etter små forbrukslån.

Rentekostnadene på smålån i dag

Rentene på et lite forbrukslån er fortsatt prosentvis høye i forhold til større lånesummer, men langt i fra det de beryktede SMS-lånene hadde. Det er ikke så mange som har 5-6 000 kroner som maksimal lånesum, men de som har det kan ha nominelle renter på flere hundre prosent. Som beskrevet lengre oppe i artikkelen er det da normalt at lånet må gjøres opp innen 1 til 2 måneder, og totalkostnadene blir dermed begrensede så lenge lånet ikke misligholdes. Løper disse renteprosentene lenge på grunn av at låntakeren ikke evner å gjøre opp, blir kostnadene svært høye.

De fleste banker har små forbrukslån

Man kan godt søke om små forbrukslån også i de bankene som har flere hundre tusen kroner som øverste lånegrense. Noen av disse har rundt 20 000 – 25 000 kroner som minste lånesum, men du finner også de som har lån fra 5 000 kroner, blant annet Bank Norwegian. Rentene på disse lånene er gjennomgående lavere enn bankene som spesialiserer seg på smålån, men etableringsgebyrene er ofte høyere. Dermed er det usikkert hvor det vil lønne seg å låne, og totalkostnadene avhenger veldig av hvor lang tid du bruker på nedbetalingen.